Utbildning

Sjöfartsgymnasiet i Härnösand kan komma att öppna igen

2:17 min

En enig kommunstyrelse i Härnösand beslutade igår att stötta en öppning av sjöfartsgymnasiet igen. En utbildning som lades ner på grund av för lågt elevunderlag.

Kommunstyrelsen i Härnösand beslutade bland annat att stötta med pengar till marknadsföring och att eventuella underskott under de första tre åren inte ska belasta skolnämndens budget utan kommunen som helhet.

– Härnösand är en historisk sjöstad. Det gjorde att kommunstyrelsen gärna ger skolnämnden förutsättningar för den här utbildningen, säger Lars Liljedahl, som är kommundirektör i Härnösand.

För att nå ett nollresultat när programmet är fullt utbyggt krävs totalt drygt 40 elever, eller i snitt 13,5 elever per årskurs.

Det är skolnämnden i Härnösand som tar slutgiltigt beslut om sjöfartsutbildningen kan starta igen.

Om nämnden säger ja kan utbildningen vara igång hösten 2020.