REGION VÄSTERNORRLAND

Vaktmästare ska rädda vården

2:14 min

Det drar ihop sig för bistra beslut. Region Västernorrland ska möta väntande lågkonjunktur, banta hyrpersonal och tappas på vårdplatser.

För det här året ser underskottet för specialistvården ut att hamna på en 415 miljoner kronor. För hela regionen ser det lite bättre ut eftersom andra än sjukhusen lyckats spara. Men sparkravet de kommande tre åren ligger på 600 miljoner kronor, 200 miljoner kronor per år.

På tisdag den 15 oktober har den stora hälso- och sjukvårdsnämnden ett extra nämndsmöte. De 18 länsverksamheterna har då själva kommit med förslag på hur och när besparingar kan ske – i stort handlar det om hur den dyra hyrpersonalen kan bantas bort, hur kompetens kan växlas och hur vården kan ske nära patienten.

Personaltätheten kommer att minska.

– Vi tittar på att bestämma hur mycket personal man ska ha per vårdplats, vi har ett jobb att göra i Västernorrland och det kan bli färre personal på en del ställen, säger Christine Bylander, biträdande sjukhusdirektör.

Uppsägningar?

– Nej, det tänker vi inte. Man kanske måste vara beredd att flytta, men vi har inte detaljgranskat ännu.

Kompetensväxling är ett annat spår – att sjuksköterskor ska kunna göra en del som läkare gör idag. En del av sjuksköterskornas uppgifter tas i sin tur över av undersköterskor. Och undersköterskors jobb kan i viss mån tas över av vaktmästare, städ och köksbiträden.

– Vi tittar över hela linjen. Vi kan plocka in nya yrkesgrupper i vården som inte har en hälso- och sjukvårdsutbildning. Till exempel kökspersonal som kan göra en del på våra vårdavdelningar. Vaktmästare kan ta hand om förråd, säger Christine Bylander.

Annan personal än sjukvårdspersonal kommer mycket närmare patienten. Blir det patientsäkert?

– Det är jag övertygad om, vi har alltid patientsäkerhet i fokus.

Region Västernorrland har enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landstings, statistik 2,5 vårdplatser per tusen invånare och hamnar då bland de regioner som har flest vårdplatser utifrån befolkning. Bara Gotland och Västerbotten har fler vårdplatser. Sjukvårdsledningen vill se att Västernorrland närmar sig liknande län med samma demografi, alltså en åldrande befolkning med stora vårdbehov och det betyder färre vårdplatser.

Beslut kring de svåra sparbetingen sker närmast på hälso- och sjukvårdsnämndens extra möte på tisdag. Parallellt pågår det stora budgetarbetet som hanteras i budgetberedningen (där samtliga partier är representerade), de olika nämnderna, vidare till finansutskottet, regionstyrelsen och slutligen i regionfullmäktige. Budgeten för kommande år väntas tas 20-21 november.

Region Västernorrland styrs av en treklöver med Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna.