Äldrevården

Kommunen välkomnar IVO-anmälan av demensvård

2:10 min

Sundsvalls kommun kommenterar kritiken från Ingegerd om den bristande omsorgen på demensboendet där hennes mamma bodde sina sista månader i livet: I det här fallet har vi inte lyckats.

Bland annat har Ingegerd i P4 berättat hur hennes mamma inte fick hjälp att äta trots att hon hade svårt att svälja. Hon lämnades ensam på sitt rum och satt och sov över en kall tallrik, och hon gick ner i vikt.

Ingegerd och hennes döttrar förbereder just nu en anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

– Att göra en anmälan till IVO innebär ju också att vi blir granskade. Det hjälper oss i vårt lärande också, det är positivt.

Det säger Annika Eriksson som är verksamhetschef för Hälso- och sjukvård i Sundsvalls kommun. Hon tycker att det är ledsamt att höra Ingegerds berättelse.

– Det är jättetråkigt och det är verkligen inte vår målsättning. Vi vill ge en god vård och omsorg och i det här fallet såsom de beskriver det så har vi inte lyckats.

Det finns rutiner och det arbetas systematiskt för att till exempel få till en god måltidssituation och för att upptäcka problem som kan göra det svårt att äta, säger Annika Eriksson.

– Vi ska tillgodose varje individs behov och ha en nära dialog även med anhöriga.

Annika Eriksson reagerar också på Ingegerds beskrivning av hur personalen tagit på hennes mamma smutsiga kläder ur tvättkorgen.

– Det hoppas man är sällsynt, för det är inte rimligt.