INNOVATIONER

Västernorrland uppfinningsrikast i Sverige

1:36 min

Under de senaste tio åren har flest nationella patentansökningar kommit från Västernorrlands län.

Mellan 2009 och 2018 har inget län i Sverige haft fler patentansökningar som skickats till patent- och registreringsverket än Västernorrland. Totalt 703 stycken skickades in, 200 från privatpersoner och 503 från företag.

En av anledningarna är Innovationsrådet Västernorrland, som kan ge statligt stöd till innovationer och idéer i ett tidigt skede. En del av innovationsrådet är Mittuniversitetet där man kan få rådgivning gällande metoder, produkter och processer.

– Det är varierat vilka som kommer till oss. Allt från studenter, forskare, småföretagare, privatpersoner, ofta personer som upplever ett problem i livet eller jobbet som dom klurar på. Det är spännande att få jobba med idéerna, säger Sten Wigert innovationsrådgivare på Mittuniversitetet.

Västernorrland har varit rikt på innovationer under en lång tid. De senaste tio åren har inget län ansökt om fler patent.

– Vi har en lång tradition här i Västernorrland. Sen har vi en infrastruktur för innovationer som varit i bruk i över 15 års tid, säger Karolina Rosdahl innovationsrådgivare på Mittuniversitetet.

Kommer det extra mycket idéer från länet?

– Ja det kommer många idéer från Västernorrland och framförallt från campus Sundsvall, säger hon.