Region Västernorrland

Vårdförbundet: Det här är ett snabbt och oövertänkt förslag

1:47 min

Vårdförbundet i Västernorrland är kritiska till regionens sparförslag på 600 miljoner kronor. De tror att lösningen ligger i att minska beroendet av hyrpersonal.

Under de kommande tre åren ska region Västernorrland spara 600 miljoner på specialistsjukvården.

De 18 länsverksamheterna har själva kommit med förslag på hur och när besparingar kan ske – i stort handlar det om hur kostsam hyrpersonal kan bantas bort, hur kompetens kan växlas. Det vill säga att sjuksköterskor ska göra arbetsuppgifter som läkare gör idag och att en del av sjuksköterskorna uppgifter tas över av undersköterskor.

Även personaltätheten kommer att minska.

– Vi ser det här som ett ganska snabbt och oövertänkt förslag. Man har inte tagit fasta på vad det kan innebära. Vi tror att det här är ett förslag som i all hast har sammanställts, säger Kenneth Byström vice ordförande på vårdförbundet i Västernorrland.

Förslaget från vårdförbundet är att satsa på egen personal med bättre löner och arbetsmiljö istället för att anlita hyrpersonal.

– Så tror vi att beroendet av hyrpersonal kommer att minska, säger han.