Kommunen tar tillbaka lärandet

Minskat behov av SFI-undervisning i Härnösand

  • När kommunen lämnade över SFI-undervisningen var antalet elever 450 och fler stod på kö. Idag har antalet mer än halveras.
  • Härnösands kommun tar tillbaka undervisningen i Svenska för invandrare (SFI). Det efter att utbildningsföretaget Humanus syd, som har undervisningen idag gick i konkurs för ett par veckor sedan.
  • Därefter är det upp till politikerna att bestämma huruvida SFI-undervisningen ska bedrivas av kommunen eller om det ska göras en ny upphandling.