Kritik mot utbildningen: - Nya lärare kan för litet

- De nyutbildade lärarna kan för litet. Det säger Bengt Lundgren, lärare i Härnösand med många års erfarenhet av att handleda blivande lärare.

De blivande lärarna har för dåliga faktakunskaper i sina ämnen. Det tycker Bengt Lundgren som är lärare i SO och teknik på Landgrensskolans högstadium i Härnösand.

Han har varit lärare i 30 år och har tagit hand om många lärarkandidater.

-Det blir sämre och sämre ställt med deras kunskaper, säger han och ifrågasätter lärarutbildningen.

En undersökning nyligen från Riksrevisionen visade att var tredje lärare i svenska, engelska och matematik på högstadiet, saknade lärarexamen för just dom ämnena.