Landstingsdebatt: Vad händer efter nedläggningen?

Inför 2006 ser det ljusare ut ekonomiskt för landstinget än på mycket länge. Men konsekvenserna av besparingarna är nästa stora fråga, tror flera landstingspolitiker.

Hur ska ambulanssjukvården i länet organiseras efter nedläggningen av Härnösands sjukhus och andra besparingar som landstinget genomfört?

Den frågan måste upp på landstingsfullmäktiges bord och är en av dom stora frågorna för Landstinget att lösa under 2006, tycker moderata landstingspolitikern JG Christer Andersson från Härnösand.

Även kristdemokraten Berit Andersson från Alnön, Sundsvall och Gun Engqvist- Öhman från Bonässund, Örnsköldsvik menar att konsekvenserna av sjukhusnedläggningen måste diskuteras mera. Berit Andersson och KD har föreslagit att man bygger ett ”Hälsans Hus” i Härnösand.