Äventyrsbad i Sundsvall nu ut på remiss

Planerna på ett äventyrsbad i Sundsvall skickas nu ut på remiss till olika delar av kommunen och till berörda fastighetsägare.

Senast den 20 januari vill stadsbyggnadskontoret ha in synpunkter på ett äventyrsbad.

Tanken är att det nya badet ska ligga direkt i anslutning till sporthallen och det befintliga badhuset i Sundsvall.