Länsstyrelsen tror på fler dioxinlarm

Det finns ett 20-tal sågverksområden i Västernorrland som kan vara förorenade av dioxiner. Det säger Birgitta Westerlind som arbetar för länsstyrelsen med frågor som rör förorenad industrimark.

En del av sågverken är fortfarande i drift, medan andra är nedlagda.
Totalt finns och har funnits runt 500 sågverk i länet, men vid ett tjugotal av dem tror länsstyrelsen att det har förekommit doppning, dvs att man har doppat eller besprutat virket med medel som kan innehålla dioxiner.
Förra året upptäcktes extremt höga halter av dioxin vid det gamla sågverksområdet i Marieberg i Kramfors kommun.