Riksrevisionen kritserar länsstyrelsen

Det statliga stödet till regional projektverksamhet används inte effektivt.
Det menar Riksrevisionen som kritiserar bland annat länsstyrelsen och Nutek.
För många projekt saknar kontakt med näringslivet och myndigheterna ger ofta stödet till sig själva.
Dessutom är det för många små projekt av bagatellartad karaktär.
Förra året fick Västernorrland 99 miljoner av staten till regional projektverksamhet.