Kultur- och fritidsförvalningen i Örnsköldsvik vill inte sälja rådhuset

Rådhuset i Örnsköldsvik bör inte säljas till privata intressen. Det anser kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningen är rädd för att det är betydligt lättare att behålla husets värden såväl utvändigt som invändigt om kommunen står kvar som ägare.
Däremot motsätter sig inte förvaltningen att delar av rådhuset hyrs ut.
Rådhuset har tidigare använts som utställningslokal.