Första friskolan i Kramfors öppnar i höst

Till hösten startar Kramfors kommuns första friskola.

Det är Styrnässkolan i Lo som fortsätter som friskola när kommunen lägger ner skolan efter det här läsåret.

Det var för ett år sedan som Kramfors kommun fattade beslut om nedläggning av flera mindre byskolor.

Föräldraföreningen på Styrnässkolan började genast planera för att driva skolan vidare på egen hand och har nu fått ja från skolverket. Till en början ska man driva skolan på ungefär samma sätt som tidigare, men man har även planer på att arbeta särskilt med den fina utemiljön och att prova på ny, intressant pedagogik.

-Kanske kan Styrnässkolan i framtiden bli en spjutspets dit lärare från andra skolor kan komma och vidareutbilda sig, tror Karin Skoglund som är ordförande i Friskoleföreningen.

Skolnämnden i Kramfors kommer inte att överklaga skolverkets beslut. (Överklagandetiden går ut idag, tisdag) Däremot ska kommunen anordna informationsträffar för föräldrarna och försöka få styrnäselever att välja den nybygga Nylandsskolan istället. En friskola i Styrnäs kommer att kosta drygt en miljon kronor, pengar som måste tas från övriga skolor i kommunen, säger Eva Sonidsson som är ordförande i BKU-nämnden i Kramfors.