Västernorrland får 6 miljoner från Kulturrådet

Västernorrland fick nära sex miljoner kronor när Kulturrådet fördelade 225 miljoner kronor till olika projekt med syfte att vårda, bevara och göra föremål och arkiv tillgängliga.

Det är nio projekt i länet som får pengar och som väntas skapa 24 arbetstillfällen.
Mest pengar, 2,4 miljoner, får det digitala arkivet där ska det skapas tio jobb.