Justitiekanslern ger Sundsvallsbo klartecken till rättshjälp

En Sundsvallsbo bör få rättshjälp trots att han under en period, som bostadslös saknade hemförsäkring, där det ingår rättsskydd.
Det anser justitiekanslern i ett yttrande till hovrätten i Sundsvall där ärendet ska hanteras.

Det är tingsrätten i Sundsvall, som nekat honom rättshjälp.