Antalet uttrar i Örnsköldsviks kommun ska observeras

Utterns förekomst i Örnsköldsvik ska noga skärskådas framöver. Det är kommunen som i ett upprop till allmänheten ber att få reda på eventuella observationer av utter.

Förekomsten av utter tycks öka i kommunen och i samband med det så kallade Moälvsprojektet vill man nu förbättra livssituationen för just utter, flodpärlmussla och stensimpa.