Hoten mot Försäkringskassan ökar

Hoten mot handläggare på Försäkringskassan i Sverige nästan fördubblades förra året från 97 år 2004 till förra årets 184.

Trenden håller också i Västernorrland. Här blev åtta handläggare hotade förra året och ökningen har pågått sedan 2001.

Hoten kommer per telefon eller brev.

Det är oacceptabelt, anser Jan Bergkvist, som är särhetsansvarig på Försäkringskassan i Västernorrland.