I dag är det brottsofferdagen

Idag är det brottsofferdagen. Ulf Ehn är alldeles färsk ordförande i Brottsofferjouren i Medelpad och är i Stockholm i dag där jouren arrangerar föreläsningar och seminarier. Så här ser han på sina viktigaste uppgifter i rollen som stödperson och ordförande.