Moderat vill inför vårdgaranti på en månad till barn- och ungdomspsykiatrin

Inför en vårdgaranti på bara 1 månad till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Det föreslår moderaten Lena Asplund från Sollefteå när landstingsfullmäktige möts idag.