Avslagen debatt i kommunfullmäktige

Så har det varit två dagars landstingsfullmäktige där bland annat landstingsplanen har klubbats.

Mer pengar till psykiatrin har diskuterats, liksom det gamla trätoämnet om bygginvesteringarna, där oppositionen tycker att socialdemokraterna lägger ner alldels för mycket pengar på lokaler.

Entreprenaderna, det vill säga de privatiserade vårdcentralerna, har också varit ett diskussionsämne . Det finns en misstanke från oppositionen om att socialdemokraterna försöker gå ifrån sitt tidigare löfte om åtta vårdcentraler i annan regi . Den meningen har nämligen strukits från landstingsplanen, påpekade flera politiker.