Naturvänner oroliga för strandskyddet

Ekonomiska intressen kommer att gå före hänsyn till miljön. Det befarar Berry Johansson, sekreterare i Timrå Naturskyddsförening, angånde förslaget till en ny strandskyddslag som just nu förbereds.

Som förslaget ser ut i dag skulle kommunerna få utse vissa stränder där man får bygga, om det inte skadar miljön.

Länsstyrelsen i Västernorrland har gjort en kartläggning av länets vatten, och har en lista över områden som är särskilt skyddsvärda. Oavsett hur den nya strandskyddslagen kommer att se ut, blir dessa platser fridlysta. Men platser som inte har några särskilda värden, kommer att kunna bli byggbara, även om det är närmare än 100 meter till vattnet. Och det blir upp till kommunerna och länsstyrelsen att avgöra när hugade spekulanter ska tillåtas bygga längs stränderna.

Det är detta som oroar Berry Johansson:

- Kommunerna har ansträngd ekonomi, och de kommer att låta ekonomiska hänsyn gå före både miljö och allemansrätt, befarar han.örslaget är än så länge bara ett förslag och utreds fortfarande i regeringskansliet, och det kommer att dröja innan det presenteras, enligt en av utredarna.