Landshövding jobbar för lättnader i strandskydd

Ett modernare och mer enhetligt strandskydd skulle göra Västernorrland mer attraktivt. Länets obebyggda kust är hårdvaluta, tror landshövding Gerhard Larsson.

Och han jobbar hårt för att få till en förändring i lagen.

Just nu utreds olika förslag på hur en ny strandskyddslagstiftning skulle kunna se ut. Och frågan berör. Från länet jobbar landshövding Gerhard Larsson aktivt för att få till regionala skillnader, så att man i Västernorrland lättare skulle kunna  få bygglov på strandtomter.

Antalet dispanser från strandskyddet har också ökat de senaste åren, vilket enligt Gerhard Larsson beror på att fler vill bygga strandnära.

Monica Lövström på miljödepartementet säger att många kommunrepresentanter aktivt försöker få till lättnader i strandskyddet. Strandnära boende blir ett konkurrensmedel för kommunerna, men erfarenheten visar att allemansrätten ofta får stryka på foten när man blir friskostig med dispanser.