Skogsindustrin försöker locka ungdomar

Skogsindustrin måste bli lite häftig för att hitta arbetkraft i framtiden.

Därför startade projektet Framtidsresan som turnerar i hela Sverige och försöker inspirera eleverna att jobba inom skogsindutrin i framtiden.

Nästa vecka är projektet i Sundsvall, och här ska de träffa elever och lärare på naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga program, och på program med inriktning mot skogsindustrin.