Botniabanan byggs enligt planerna bara i länet

Botniabanan invigs i augusti 2008, åtminstone i Örnsköldsvik.

För trots stora förseningar i Västerbotten, så går bygget av järnvägen nämligen helt enligt ursprungsplanen i vårt län.

Och då släpps godstrafiken på, även om inte hela Botniabanan är klar, säger Lennart Westberg som är VD för Botniabanan.

Godstågen kommer alltså gå till Husum redan i augsti 2008. Men det är sedan problemen börjar, norr om Husum i Västerbotten. Miljöorganisationer har protesterat mot att järnvägen byggs över ett känsligt våtmarksområde.

Just nu ligger ärendet hos miljööverdomstolen. Och därmed så kan inte banan färdigställas och är i dagsläget försenad två år.