Norrlänningar utnyttjar inte vårdgarantin

Köerna i vården har blivit kortare sedan vårdgarantin infördes.

Men norrlänningarna är dåliga på att utnyttja möjligheterna som följer med garantin.

I till exempel Västerbotten var det bara 30 av 3000 som tackade jag till att få behandling i ett annat landsting, när de fick erbjudande. Trots att det betydde att de fick vänta på behandling längre än tre månader. 

Enligt vårdgarantin har alla som inte får behandling sitt landsting rätt till vård inom ett annat landsting. Men det är bara en bråkdel av de som står i långa köer som utnyttjar den här rätten. Och särskilt få är det i de norrländska landstingen, berättar projektledaren Johan Calltorp.