Försäkringskassan ökar säkerheten för personalen

Antalet hot mot anställda inom Försäkringskassan nästan fördubblades förra året. Och på Försäkringskassan vidtar man åtgärder för att skydda sina anställda.

Flyktvägar och inga lösa saker som klienterna kan kasta, är några förändringar, berättar Mikael Ståhl, säkerhetsansvarig i Östersund.

Under de senaste två åren har omkring 15 hot anmälts i Västernorrland respektive Jämtland, till antalet inte så många men det är en markant ökning i jämförelse med hur det såg ut för ett antal år sedan.