Protester mot farlig skolväg

Föräldrar med barn på Bergeforsens skola i Timrå är oroliga över trafiksituationen.
En busshållplats vid gamla E4an som används i samband med olika resor saknar övergångsställe över vägen och hastigheten är nu 70 mot tidigare 50 km/tim.
Pappan Anders Jonsson har uppvaktat både Timrå kommun och skolan för att få en ändring till stånd:

Reporter Stig Edfast