Förslag om husdjur på äldreboende

Stina Wellander i Härnösand har lämnat in ett medborgarförslag om att det borde finnas husdjur på kommunens äldreboende. Syftet är att förbättra hälsan och livskvaliteten för dom äldre. I kväll ska ärendet tas upp på kommunfullmktige i Härnösand.

Sa Stina Wellander i Härnösand.
Intervjuad av Tulla Maja Fogelberg och Ulf Thonman