Humanistiska nämnden i Örnsköldsvik satsar förebyggande om mäns våld mot kvinnor

Humanistiska nämnden i Örnsköldsvik har antagit en policy beträffande mäns våld mot kvinnor.
Det innebär bland annat att medarbetarna ska ha god kunskap om våldet mot kvinnor och ha ett ansvar för att reagera och agera förebyggande mot det.


Nu hoppas man att policyn ska antas av övriga nämnder och användas i hela kommunen.