Socialtjänsten i Härnösand får större ansvar för fllyktingar

I Härnösand ska man minska integrationsenhetens ansvar för flyktingar från dagens cirka tre år till två år.

De som behöver stöd och hjälp ska få det på samma ställe, oavsett var man kommer ifrån, säger Maud Bykvist, ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden i Härnösand.
Rent praktiskt innebär beslutet att integrationsenhetens ansvar för flyktinggruppen flyttas över till socialtjänsten efter två år.
Ett system som tillämpas i alla andra kommuner i länet.
Ekonomiskt betyder det ingenting för kommunen. Man flyttar bara runt pengar mellan de olika enheterna.