Sundsvalls kommun satsar 600.000 kronor på muddring av Sjöbodviken

Sundsvalls kommun skjuter till 600 000 kronor till muddringen av Sjöbodviken, Njurunda söder om Sundsvall.

Det bestämdes på kommunstyrelsemötet i går.

Förutsättningen är att också EU-pengar kommer in i projektet som totalt beräknas kosta 2.8 miljoner.