Viggar med fågelinfluensavirus funna

Fyra andfåglar, viggar, har analyserats och två av dem har konstaterats bära på fågelinfluensavirus.

Fåglarna hittades i Oskarshamnstrakten i Småland.

Samtliga länsstyrelser i landet har nu höjd beredskap, men länsveterinären i Västernorrland, Helene Ahlqvist manar till lugn och är inte orolig.

Vigg, den fågel som drabbats at viruset, är mycket vanlig längs norrlandskusten, enligt Nils Lundmark, ordförande i Medelpads ornitologiska förening.