Fågelinfluensan sprider sig över världen

På tre kontinenter har larmet gått. Först var det Asien som drabbades av fågelinfluensan. Sedan har den ryckt längre västerut till Mellanöstern, Turkiet, Ukraina och nu senast till Italien, Grekland, Österrike, Slovakien och Tyskland. Nigeria är det första land i Afrika som drabbats och i den världsdelen väntas sjukdomen få snabbast spridning.

Regeringar och FN-organ försöker med alla medel att tygla det aggressiva viruset. Det alla fruktar är att viruset, som heter H5N1, ska mutera så att det börjar smitta från människa till människa.

Experter från bland annat Världshälsoorganisationen, WHO och FAO (FN:s organ för jordbruk, skog och fiske) arbetar frenetiskt med att begränsa spridningen.

Att stävja och kringskära fågelinfluensan är ett nästan övermäktigt uppdrag och svårast är det utan tvivel i Afrika. Det sprids från vilda fåglar till tamfågel. I Italien, Grekland, Tyskland och Österrike har viruset konstaterats i svanar. I Nigeria fann man det i vanliga hönsfåglar.


Fågelinfluensaviruset H5N1 är guldfärgat.Viruset har hittats på åtminstone tre kycklingfarmer i norra Nigeria. Tusentals höns och kycklingar rapporteras ha dött. Ändå tog det myndigheterna gott och väl en månad innan det konstaterades att det var den farliga varianten av fågelinfluensan som låg bakom. Det taffliga handhavandet av myndigheterna i Nigeria ger upphov till stor oro.

Nu har storskalig masslakt av fjäderfä påbörjats i landet. Och WHO understryker att det absolut viktigaste just nu i Nigeria är att få i gång en massiv bred folkupplysningskampanj.

Nigeria är Afrikas folkrikaste land med 120 miljoner invånare. Det är fattigt och underutvecklat. I avlägsna landsändar har man inte särsklit stor kunskap om vad som händer utanför den egna byn.

Och, som i så många andra länder i det fattiga Afrika, finns höns överallt där människor finns. Man tar med hönsen på bussen på väg till marknaden där de säljs levande. Hönsen bor på bakgården där barnen leker och dessutom är höns och kyckling det vanligaste och billigaste köttet att tillgå.

Nigeria har en undermålig och illa utbyggd sjukvård och veterinärer är det än mer glest emellan. Landets jordbruksminister har vädjat till såväl EU som FN om bistånd för att klara av situationen. Experter från WHO och FAO har anlänt för att bistå nigerianerna med att bekämpa och begränsa virusets spridning.

I dagarna rapporterade Världshälsoorganisationen, WHO, att ytterligare två människor dött av fågelinfluensan i Indonesien. De två var kvinnor i 20-årsåldern och båda kom från en av Jakartas fattigförorter. I slutet av förra veckan meddelade myndigheterna i Kina att viruset skördat sitt åttonde offer i landet. Åtminstone 90 människor har hittills avlidit till följd av fågelinfluensan, de flesta i Sydostasien.


Tupp får vaccin.Den stora faran med viruset är att det muterar så att det börjar spridas från människa till människa. Men hittills finns det inga bevis på att så har skett. De människor som insjuknat har med största sannolikhet smittats av fåglar. Miljontals fjäderfä har dött efter det första utbrottet av fågelinfluensan.

Från öst till väst sammankallas krismöten och det beslutas om extraordinära åtgärder. I Hongkong har en lag klubbats som gör det olagligt att ha ankor eller höns i bostäder, något som är mycket vanligt. Myndigheterna hotar att gå från dörr till dörr på jakt efter fåglar.

I Italien har myndigheterna satt de drabbade områdena i karantän. En tre kilometer vid ring har slagits runt de drabbade områdena. EU instruerar de drabbade medlemsländerna att etablera skyddszoner. Tyskland inför också snabbåtgärder som innebär att det blir förbjudet att ha fjäderfä utomhus. EU-kommissionen diskuterar också yttterligare årgärder.  

I väntan på flyttfåglarnas ankomst till våra breddgrader planeras flera fågelstationer för provtagning runt om i landet. Sedan länge finns en på Öland, Ottenbys fågelstation, där det kontinuerligt tas prov på fåglarna. När fågelinfluensan nu nått fem EU-länder inför också Sverige särskilda åtgärder som innebär att också svenska fjäderfän måste hållas inomhus, i den utsträckning det är möjligt.

Experter betonar att än så länge har det inte funnits belägg för att viruset smittar mellan människor. De som har insjuknat har alla smittats av sjuka fåglar. Oftast har det rört sig om människor som levt i nära kontakt med fjäderfän.

Marianne Kihlberg
marianne.kihlberg@sr.se