Liten risk för människan

Risken för att människor ska smittas av fågelinfluensan är ytterst liten.

Det säger Hans Bohman, smittskyddsläkare i Västernorrland.