Länsstyrelsen förberedda på fågelinfluensa

Igår konstaterades fågelinfluensan i Sverige i närheten av Oskarshamn.
Och det befaras att smittan snart kan vara i Västernorrland.
Jan Erik Eriksson är försvarsdirektör på länsstyrelsen och han manar till lugn och besinning.

Sa Jan Erik Eriksson, försvarsdirektör på länsstyrelsen.

Intervjuad av Tulla maja Fogelberg och Ulf Thonman