Plan- och miljönämnden i Örnsköldsvik polilsanmäld

Ledamöterna i plan och miljönämnden i Örnsköldsvik har polisanmälts av en privatperson. Enligt anmälan har nämnden begått ett tjänstefel när man beviljade SCA-direktören Kennet Eriksson byggnadslov på en strandtomt norr om Örnsköldslvik.

Tjänstemännen sa nej till det begärda bygglovet från SCA-direktören Kennet Eriksson. Nämnden däremot sa ja till Erikssons begäran att få bygga ett fritidshus i Saluböle, norr om Örnsköldsvik med motiveringen att man ville få strandskyddslagen prövad. Och just att ge en SCA-direktör bygglov skulle ge ärendet extra uppmärksamhet, sa nämndens ordförande Leif Lindholm för några veckor sedan. Nu har nämndens beslut blivit polisanmält. Nämndens ledamöter har enligt anmälarna gjort sig skyldiga till tjänstefel. Ärendet har hamnat hos åklagare Christer Waern i Sundsvall. Han har just börjat titta på ärendet och säger att han, innan veckans slut, bestämmer sig för om han kommer att inleda en förundersökning