Rättegången om Dockstarånet görs om

På måndag eller tisdag görs rättegången om mot den åtalade i det grova rånet i en sommarstuga i Docksta i höstas, då ett par i 60-årsåldern misshandlades och hotades till livet.

Rättegången har redan påbörjats en gång men ställdes på åklagarens begäran in efter en halv dag då polisen samma dag grep den andre misstänkte för rånet.
DEN mannen släpptes dock i går och är nu avförd från utredningen, sedan inga vittnen hade känt igen honom i en videokonfrontation.

Rättegången mot den första misstänkte kommer att genomföras med samma åtalspunkter och samma vittnen som första gången, men måste göras om helt och hållet från början.