Utbrett skattefusk bland privatläkare och sjukgymnaster

Cirka 60 procent av de privatläkare och sjukgymnaster i Norrland som specialgranskats av Skatteverket under hösten 2005 hade så allvarliga fel och brister i deklarationerna att både företagen och ägarna blev upptaxerade.

De flesta av felen var dessutom avsiktliga.