Internationella dagar på nackstaskolan

Idag är det internationell temadag på Nackstaskolan i Sundsvall.
34 länder är representerade på skolan där eleverna under tio dagar fått jobba med olika länder i världen.
Sofia Henriksson är en av lärarna på skolan.

Sa Diana Mossaoi, elev på nackstaskolan i Sundsvall.
Reporter Elin Roumeliotou.