Salsadans för Nackstaskolans 200 elever

På Nackstakoslan i Sundsvall inleddes dagen med dans. Bland annat fick hela skolan, med över 200 elever, chansen att dansa salsa. En av dom mest dansanta killarna var eleven Javier Osorio, som också gjorde ett eget uppträdande och berättade om hur han kom till Sverige som liten