Kraftigt förbättrat resultat för Norrskog

Skogsägarna Norrskog förbättrade sitt resultat kraftigt förra året . Resultatet blev nära 43 miljoner kronor efter finansnetto. Det ska jämföras med ett minus på 1,8 miljoner året innan.

På den summan betals ungefär hälften tillbaka till medlemmarna.

Det är dom fyra helägda sågverken och hyvlerierna som svarar för den stora förbättringen med 33 miljoner.