Nackstaskolan i Sundsvall har temavecka om andra länder

På Nackstaskolan i Sundsvall har eleverna pluggat in sig på olika länder. I tio dagar har dom läst in sig på olika länders geografi, politiska styre och kultur. Tanken med temaveckan är att eleverna ska lära sig mer om varandras bakgrunder.