90-tal ägare till hobbyhöns i länet har registrerat sitt innehav

Hittills har ett 90 tal privatpersoner i länet anmält sina hobbyhöns till länsstyrelsens fågelregister som upprättats för att snabbt spåra tamfåglar vid ett utbrott av fågelinfluensa i länet.

Jordbruksverkets ambition är att alla tamfågelbesättningar i landet ska finnas registrerade.