Fler köper Rättvisemärkt mat

Svenska konsumenter köper allt mer Rättvisemärkt, och allra mest ökade försäljningen av Rättvisemärkta bananer.

Försäljningen av Rättvisemärkt ökade i volym med lite mer än häälften under 2005. Den största ökningen stod bananerna för, som ökade med 56 procent till 1825 ton, följt av kaffe, som ökade med nästan 40 procent till 520 ton.

Handeln av varor med Rättvisemärkt uppskattas omsätta cirka 80 miljoner kronor på den svenska marknaden.