Skolor får pengar för internationellt samarbete

Skolor i Västernorrland har fått drygt 300 000 kronor för att genomföra ett samarbete med skolor i andra länder.
Pengarna kommer från den statliga myndigheten Internationella programkontoret.
Mest pengar, 80 000 kronor, har Nolaskolan i Örnsköldsvik fått som ska samarbeta med en skola i Frankrike och Hedbergska skolan i Sundsvall som fått 62 000 för sitt samarbete med en skola i Sydafrika.