Många polisanmälningar efter sopspaning

2005 har 33 fall anmälts i Sundsvall och tre i Örnsköldsvik.
I Bredsand, Sundsvall upptäckte sopspanarna för två veckor sedan begagnade bildelar som slängts vid en återvinningsstation och i Bydalen fann spanarna kakel, klinker och spackel, slängt efter en badrumsrenovering.
I båda fallen har personhandlingar hittats och lett till polisanmälningar.

Spaningen bedrivs av förpacknings-och tidningsinsamlingen och totalt under 2005 har 433 anmälningar om nedskräpning gjorts i Sverige.