Kriskurs på Sandö

I dag börjar en kurs för krishanterare från EU-förvaltningen, på Sandö.
Det är Folke Bernadotteakademien som arrangerar kursen, eftersom behovet av en civil krishanteringsgrupp som kan åka ut med kort varsel är stort.
Annika Öberg är kurshandläggare och berättar om när krishanterarna behövs:

Intervjuad av Tulla Maja Fogelberg och Ulf Thonman