Åklagarbrist drabbar brottsoffer

Bristen på åklagare i Västernorrland försenar rättegångarna.
Av normalt 15 åklagare jobbar idag bara fem som är ordinarie.
Och det får konsekvenser för länets tingsrätter.
Sten Burman är chef för Sundsvalls tingsrätt

Den största orsaken till att det är brist på åklagare i länet är sjukskrivningarna som drabbat åklagarkammaren år att en jobbar inte alls och två arbetar bara halvtid.
Känslan som Sten Burman och hans kollegor på tingsrätten har är att åklagarbristen gör att det mest kommer in enklare ärenden - alltså sådana som går snabbt att utreda men att de svårare fallen läggs på hög för att sen komma alla på en gång.
Värst är det på ekobrottssidan där tingsrätten inte kan ha rättegångar alls eftersom det helt saknas ekoåklagare.

Reporter Josef Björklund