Åklagarbrist hotar inte rättssäkerheten

Uppfattningen bland flera tingsrättsdomare som Radio Västernorrland talat med, är att bristen på åklagare leder till att rättegångar skjuts på framtiden.

När rättegångarna inte hålls i tid är risken är att minnet hos de inblandade försämras så mycket att det blir svårare att binda misstänkta vid brott.

Men åklagarbristen i länet påverkar inte rättssäkerheten. Det säger chefsåklagare Christer Waern.

Enligt honom fungerar arbetet bra trots att mannskapet är rejält reducerat.