Hörseltest för alla jägare

För att jägare och skyttar ska kunna kontrollera om de har fått hörselskador, har en professor vid Karolinska institutet i Stockholm utvecklat ett hörseltest som snart läggs ut på internet.

Inte ett skott utan hörselskydd, är mottot för professor Dan Bagger-Sjöbäck, som utvecklat testet.

-Hörselskadade skyttar och jägare är ett folkhälsoproblem, säger Bagger-Sjöbäck.

Uppemot en halv miljon svenskar jagar på sin fritid.